Radio Zapp 90.75 MHz
  “สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมธุรกิจ”  


    วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้รับความรู้ โดยเน้นเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลและรักษาสุขภาพ 


เพื่อให้คนฟังมีสุขภาพ พลานามัยเข็งแรง


2.   ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม รวมทั้ง  พระพุทธศาสนา


3.   ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ฟังให้รับรู้ข่าวสาร  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของท้องถิ่น

4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  พร้อมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละจังหวัด

5.      เป็นศูนย์กลางกลางนำเสนอ นโยบายภาครัฐสู้ประชาชน พร้อมกับสะท้อนกลับความเดือนร้อนการเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ไปยังภาครัฐ


6.        เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามสโลแกน  ที่ว่า                                     ”สร้างสรรค์สังคม  ส่งเสริมธุรกิจ”

 
เที่ยวชิมชิว ตลาดต้องชม  สไตล์หนองพอง  16-17-18 มี.ค.2562  สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 5 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
127 คน
3111 คน
26358 คน
เริ่มเมื่อ 2014-09-09